2018

22 marca 2018 r. w Auli Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce odbył się I Międzyszkolny Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna – Lubię to!”, organizowany przez naszą szkołę. Pomysł szerszego zainteresowania polską muzyką współczesną młodych odbiorców sztuki zrodził się w głowach nauczycielek SM I st. w Wieliczce, Pauliny Skrok oraz Anny Kozłowskiej.

Celem konkursu było ukazanie oryginalności i piękna rodzimej muzyki współczesnej, wykraczając poza ramy programu nauczania przedmiotu audycje muzyczne i przybliżyć twórczość wciąż jeszcze zbyt mało znanych młodzieży kompozytorów, takich jak Andrzej Panufnik, Krzysztof Meyer, czy Paweł Szymański. W kanonie testu fonicznego nie zabrakło także dzieł współczesnych klasyków m. in. Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, czy Krzysztofa Pendereckiego.

Konkurs był dwuetapowy, przeznaczony dla dwóch kategorii wiekowych.
Pierwszy etap dla grupy młodszej stanowiła praca plastyczna na temat „Jak wygląda muzyka?”. Laureatką nagrody specjalnej w tej kategorii została uczennica naszej szkoły, Maria Kolary, której pracę doceniło Jury części plastycznej konkursu w składzie: Barbara Borowiec, Józef Kowalczyk, Grzegorz Skrok.
W grupie starszej natomiast, należało wykazać się pomysłowością i giętkością języka literackiego, przygotowując pracę na temat „Mój wywiad z mistrzem”. Tutaj uznanie Jury (dyr. Izabeli Szoty – przewodniczącej, Anny Kozłowskiej oraz Pauliny Skrok) zyskały prace:
– Natali Hakim – SM I st. w Wieliczce, nagroda za „zaangażowanie oraz dziennikarską dociekliwość w stawianiu pytań w wywiadzie z Marcelem Chyrzyńskim”;
– Marty Skalimowskiej – SM I st. im. Mjr. H. H. Baranowskiego w Krakowie, nagroda za „oryginalny styl literacki;
– Mai Sułdeckiej – SM I st. w Skawinie, wyróżnienie za pomysłową formę literackiego bloga.

Drugi etap konkursu stanowił test foniczny. Szczególne gratulacje należą się uczennicom  naszej szkoły, które zaprezentowały wysoki poziom przygotowania do konkursu, uzyskując znakomite punktacje i miejsca.
Grupa młodsza:
Julia Huczek (kl.4/c.6) – II miejsce  
Zuzanna Pietrzak (kl.2/c.4) – III miejsce
Grupa starsza:
Gabriela Kwiecińska (kl.4/c.4) – II miejsce.

Gorąco gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i mamy nadzieję, że jest to dopiero początek fascynującej przygody poznawania polskiej muzyki współczesnej, który znajdzie kontynuację w Waszych muzycznych działaniach!

Anna Kozłowska