Zagadnienia historyczne

Charakterystyka muzyki instrumentalnej w I połowie XVII wieku w Rzeczpospolitej

Rozkwit twórczości artystycznej na dworze królewskim w Warszawie w I połowie XVII wieku należy bez wątpienia do zasług Zygmunta III. Na podstawie wielu relacji źródłowych tj. druki muzyczne dedykowane królowi i jego następcy, kroniki, pamiętniki, czy też korespondencje, możemy stwierdzić, iż muzyka instrumentalna była wykonywana nie tylko przez kapele królewskie, lecz także przez kapele magnackie, …

Continue Reading
Zagadnienia historyczne

Wenecja pod koniec XVI wieku i w I połowie XVII wieku, część II

Bazylika Św. Marka nie była jedynym miejscem, gdzie można było usłyszeć muzykę. W stolicy Republiki, Kościół i państwo zawsze stawiane były na równi. Stąd też potrzeby muzyczne państwa były tak samo ważne, jak potrzeby muzyczne kościoła. Wszelakie procesje i festiwale odbywały się zawsze z wielkim rozmachem i splendorem. Szczególnie ważnym świętem dla Wenecji był Dzień …

Continue Reading
Zagadnienia historyczne

Wenecja pod koniec XVI wieku i w I połowie XVII wieku, część I

W przeciwieństwie do minionych stuleci, XVI i XVII – wieczna Republika Wenecka, nie była już potęgą polityczną, ekonomiczną, handlową i militarną. Stopniowe przeniesienie szlaków handlowych na wschód i otwarcie nowych  ścieżek morskich, oraz konkurencja w tej dziedzinie, ze strony innych europejskich państw (głównie Anglii i Niemiec), znacznie osłabiła pozycję Wenecji. Nie wpłynęło to na szczęście …

Continue Reading
Zagadnienia historyczne

Sobór Trydencki o muzyce kościelnej

Narastająca potrzeba reform w kościele znalazła swoje odzwierciedlenie w Soborze Trydenckim, który miał miejsce w latach 1545-1563 (trwał z przerwami aż 18 lat!). Sobór, jako zgromadzenie biskupów i prałatów, był organizowany w sposób zgodny z prawem kościelnym po to, by naradzać się w sprawach ważnych dla Kościoła[1]. Na to najważniejsze zgromadzenie wezwano wszystkich biskupów i …

Continue Reading
Zagadnienia historyczne

Życie muzyczne w Rzymie na przełomie XVI i XVII wieku

Rzym, jako siedziba papiestwa, od zawsze miał bardziej rozwiniętą sferę religijną od innych miast europejskich, stąd też kultura katolicka miała niemały wpływ na rozkwit muzyki. Odrodzenie się na nowo Kościoła Katolickiego, co miało związek z Soborem Trydenckim (1545–1563), spowodowało, że w Wiecznym Mieście zaczęły powstawać nowe świątynie, zgromadzenia (np. jezuitów), szkoły religijne, a także oratoria. …

Continue Reading