2021

Dnia 8 kwietnia 2021 r. odbył się II etap III Międzyszkolnego Konkursu z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna i jazzowa – Lubię to!”, organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce. Konkurs miał na celu ukazać oryginalność i różnorodność rodzimej muzyki współczesnej, również tej najnowszej, a w tegorocznej edycji także polskiej muzyki jazzowej inspirowanej klasyką, wykraczając tym samym poza ramy programu nauczania przedmiotu audycji muzycznych.
W tym roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba uczestników (70 uczniów) ze szkół muzycznych I stopnia w Bibicach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Domosławicach, Gdyni, Głownie, Gorlicach, Krakowie (4 szkoły), Korzennej, Mikluszowicach, Myślenicach,  Niedźwiedziu, Oławie, Sosnowcu, Toruniu oraz Wieliczce (zasięg ogólnopolski).
Ideą konkursu jest przybliżanie twórczości wciąż jeszcze zbyt mało znanych młodzieży kompozytorów, takich jak Hanna Kulenty, Paweł Mykietyn, Agata Zubel, Krzysztof  Meyer, Paweł Szymański, czy Tomasz Jakub Opałka. Oczywiście, w kanonie testu fonicznego nie zabrakło dzieł współczesnych klasyków – Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, czy Stefana Kisielewskiego. W nurcie utworów muzyki jazzowej znalazły się kompozycje m.in. Urszuli Dudziak, Leszka Możdżera, Włodzimierza Nahornego, Krzysztofa Herdzina, czy Adama Bałdycha.

Konkurs miał charakter dwu etapowy i przeznaczony był dla dwóch kategorii wiekowych. Etap I dla grupy młodszej stanowiła praca plastyczna na temat „Cały ten jazz” (interpretacja muzyki jazzowej w technice collage). Laureatem specjalnego wyróżnienia w tej kategorii został uczeń naszej szkoły, Kacper Kwieciński (kl.4/c.6), którego oryginalna praca została jednogłośnie doceniona przez Jury części plastycznej konkursu (Joanna Styrylska-Gałażyn, Barbara Borowiec, Józef Kowalczyk). W grupie starszej, w I etapie konkursu należało wykazać się giętkością języka literackiego oraz krytycznym spojrzeniem, przygotowując wypowiedź pisemną na temat wybranej przez siebie postaci polskiej sceny jazzowej (opis jej sylwetki, dokonań oraz krótka recenzja wybranego nagrania). Należy podkreślić, że w wielu przypadkach autorzy prac wykazali się wnikliwością i świeżością interpretacji kompozycji jazzowych, których analiza języka dźwiękowego nie należy do najprostszych. Uznanie Jury (dyr. Izabela Szota – przewodnicząca, Anna Kozłowska, Paulina Skrok) zdobyły szczególnie prace Katarzyny Szpor, Aleksandry Wal i Brygidy Jancik  (Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie),  Joanny Ciastoń (Szkoła Muzyczna I st. im. Mjr. H. H. Baranowskiego w Krakowie), Pawła Owczarczyka (ZSM im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej), Wiktorii Płatek (SM I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach) oraz Nadii Wodzińskiej (PSM I st. w Domosławicach ).

Etap II konkursu stanowił test foniczny, który w tym roku, z powodu pandemii, po raz pierwszy został przeprowadzony w formule online. Nie okazała się ona jednak utrudnieniem dla uczestników, bowiem w znakomitej większości przypadków wykazali się oni dogłębną znajomością prezentowanych utworów. W tej części konkursu, w grupie młodszej, ponownie doskonale zaprezentował się uczeń naszej szkoły, Kacper Kwieciński zdobywając (po zsumowaniu wyników I i II etapu) I miejsce ex aequo w konkursie. W grupie młodszej wyróżnienia otrzymali również nasi inni uczniowie – Gabriela Grodecka oraz Maciej Kaja (kl.4/c.6). W grupie starszej, laureatką III miejsca została Milena Górska (kl.6/c.6).

Dopełnieniem i artystycznym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji konkursu była prelekcja i recital online Ignacego Stojka (saksofon sopranowy) i Pauliny Tkaczyk (klawesyn), którzy połączyli zdawać by się mogło dwa, odmienne światy: muzyki klasycznej, a w szczególności dawnej (silnie jeszcze w świadomości słuchaczy reprezentowanej przez klawesyn) oraz muzyki jazzowej, której saksofon jest czołowym przedstawicielem. To niecodzienne zestawienie barw obu instrumentów oraz przenikanie się odrębnych, muzycznych światów stworzyło mozaikę, której podstawowym elementem jest improwizacja oparta o momentami wypierające się, a po chwili uzupełniające podłoże harmoniczne. Pozwoliło to na stworzenie różnorodnej, acz spójnej całości potwierdzając równocześnie, że można odnaleźć „wspólny mianownik” dla różnych stylistyk muzycznych, że muzykę można wciąć odkrywać na nowo…

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu  oraz mamy nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnych edycji tego wydarzenia, którego formuła propagująca szeroko pojętą najnowszą muzykę polską będzie fascynującą przygodą w jej poznawaniu i inspiracją w muzycznych działaniach!

/Anna Kozłowska/