2019

4 kwietnia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce odbył się II Międzyszkolny Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna i filmowa – lubię to!”, organizowany przez naszą szkołę.

Pierwszy etap dla grupy młodszej stanowiła praca plastyczna na temat „Projekt plakatu do mojego ulubionego filmu”. Laureatką nagrody specjalnej w tej kategorii została uczennica naszej szkoły, Małgorzata Puchacz.

Jury części plastycznej konkursu: Joanna Styrylska-Gałażyn, Barbara Borowiec, Józef Kowalczyk.

W grupie starszej, w pierwszym etapie konkursu należało przygotować pracę na temat „Który z polskich filmów jest dla Ciebie ważny i dlaczego”. Tutaj uznanie Jury (dyr. Izabeli Szoty – przewodniczącej, Anny Kozłowskiej oraz Anny Taboły) zyskały m.in. prace naszych uczennic – Klaudii Krzyszkowskiej oraz Julii Huczek.  Jury konkursu postanowiło również w pierwszym etapie nagrodzić najmłodszego uczestnika konkursu, którym okazał się nasz uczeń – Michał Pazgan, potwierdzając –  mimo młodego wieku – swoje szerokie umiejętności w etapie drugim, w którym otrzymał I nagrodę.

Drugi etap konkursu stanowił test foniczny, w którym uczestnicy w znakomitej większości przypadków wykazali się dogłębną znajomością prezentowanych utworów.

Szczególne gratulacje należą się uczniom  naszej szkoły, którzy zaprezentowali wysoki poziom przygotowania do konkursu, uzyskując znakomite punktacje i miejsca.

/Anna Kozłowska/

GALERIA