Zagadnienia historyczne

Charakterystyka muzyki instrumentalnej w I połowie XVII wieku w Rzeczpospolitej

Rozkwit twórczości artystycznej na dworze królewskim w Warszawie w I połowie XVII wieku należy bez wątpienia do zasług Zygmunta III. Na podstawie wielu relacji źródłowych tj. druki muzyczne dedykowane królowi i jego następcy, kroniki, pamiętniki, czy też korespondencje, możemy stwierdzić, iż muzyka instrumentalna była wykonywana nie tylko przez kapele królewskie, lecz także przez kapele magnackie, …

Continue Reading